Interaction Design Association (IxDA) - Niš, Serbia

Meetup #1

Po prvi put u Nišu, asocijacija interakcionih dizajnera će nas okupiti sa ciljem podizanja perspektive interakcionog dizajna koji nas okružuje. Kao uvod u seriju meetup-ova koji nas očekuju, pored specifičnih predavanja iz oblasti dizajna, biće održano i par uvodnih predavanja sa širokopojasnim temama od značaja za bolju integraciju dizajna, marketinga i razvoja korisničkog iskustva.

  • IxDA Intro - Vladimir Dević
  • Invisible design - Andrija Stojković
  • Lean UX - Nenad Damnjanović
  • Chatbot design - Jan Philip Kohrs (HK)

Šta je IxDA?

IxDA Niš je lokalni chapter međunarodne organizacije IxDA Interaction Design Association (IxD je skraćenica za Interaction Design), posvećene promociji dizajna interakcija i pomaganju njegovog razvoja.

Organizacija se oslanja na inicijativu svojih članova i deljenje znanja, podstičući jačanje međunarodne mreže i povezivanje s poslovnom i akademskom zajednicom. U IxDA-i smatraju da se čovek svakodnevno suočava s velikim brojem loših iskustava pri korišćenju proizvoda i usluga, digitalnih i fizičkih, a rešenje vide u razvijanju svoje discipline.

IxDA Niš je mala lokalna organizacija posvećena okupljanju dizajnera i jačanju dizajnerske mreže u gradu. Svi zainteresovani za UX, IA, IxD, HCI UI i dizajna u globalu dobrodošli su da se priključe organizaciji. Članovi IxDA-e ne plaćaju članarinu.