Interaction Design Association (IxDA) - Niš, Serbia

Interaction18 Viewing party @ HTEC

IxDA Niš is organising a small viewing party of the Interaction 18 design conference, with a live stream from Lyon, France. Viewing party will be held at HTEC design offices in Niš.

 • 6. Feb, Tuesday 9:10 /
  The Oppenheimer Moment , Alan Cooper – 45 min
 • 7. Feb, Wednesday 10:25 /
  Space as a medium for interaction design talk, Sjors Timmer– 35 min
 • 8. Feb, Thursday 11:50 /
  Speculative design Where innovations go to die, and how to avoid it, Franco Papeschi - 35min


All interested should write an email to nis@ixda.org for seat reservation. Number of seats is limited.


Past events:Meetup #1

Po prvi put u Nišu, asocijacija interakcionih dizajnera će nas okupiti sa ciljem podizanja perspektive interakcionog dizajna koji nas okružuje. Kao uvod u seriju meetup-ova koji nas očekuju, pored specifičnih predavanja iz oblasti dizajna, biće održano i par uvodnih predavanja sa širokopojasnim temama od značaja za bolju integraciju dizajna, marketinga i razvoja korisničkog iskustva.

 • IxDA Intro - Vladimir Dević
 • Invisible design - Andrija Stojković
 • Lean UX - Nenad Damnjanović
 • Chatbot design - Jan Philip Kohrs (HK)

Šta je IxDA?

IxDA Niš je lokalni chapter međunarodne organizacije IxDA Interaction Design Association (IxD je skraćenica za Interaction Design), posvećene promociji dizajna interakcija i pomaganju njegovog razvoja.

Organizacija se oslanja na inicijativu svojih članova i deljenje znanja, podstičući jačanje međunarodne mreže i povezivanje s poslovnom i akademskom zajednicom. U IxDA-i smatraju da se čovek svakodnevno suočava s velikim brojem loših iskustava pri korišćenju proizvoda i usluga, digitalnih i fizičkih, a rešenje vide u razvijanju svoje discipline.

IxDA Niš je mala lokalna organizacija posvećena okupljanju dizajnera i jačanju dizajnerske mreže u gradu. Svi zainteresovani za UX, IA, IxD, HCI UI i dizajna u globalu dobrodošli su da se priključe organizaciji. Članovi IxDA-e ne plaćaju članarinu.